София, бул. „Александър Малинов“ 80А, офис 2

m

Дейности

Предлагани услуги

Освен търговска дейност, ние извършваме механична и термична обработка на метали и метални изделия, както и всички видове шлосерски и заваръчни операции.

Производството ни разполага с модерно оборудване, осигуряващо разнородни технологични възможности и високо качество на предлаганите услуги.

Поддържаме на склад повече от 1000 тона въглеродни, конструкционни, инструментални, легирани, бързорежещи, лагерни и неръждаеми стомани, в това число ламарини, профили, тръби и др.

Технологични възможности

Механична обработка

Извършваме прецизна механична обработка на детайли и възли от различни материали (черни и цветни метали, неръждаеми стомани) със сложна конфигурация и висока точност.

Термична обработка

Разполагаме с модерно оборудване за обемно и повърхностно закаляване на метали. Технологичните процеси подобряват и усъвършенстват структурата, якостните и механичните свойства на металите с гарантирано качество, чрез:

  • Закаляване;
  • Подобрение;
  • Нормализация;
  • Отгряване;
  • Повърхностно закаляване с ТВЧ;
  • Цементация (газова);

Технологично оборудване

Механична обработка

Универсални машини

CNC машини

Разкрой

Термична обработка