София, бул. „Александър Малинов“ 80А, офис 2

m

За нас

Модерни и иновативни

През годините се утвърдихме като модерни и иновативни, развиващи се в крак с нуждите и потребностите на своите клиенти. За тази цел системно обновяваме технологичните си мощности и процеси, внедряваме ново оборудване и подобряваме качеството на предлаганите от нас услуги.

Надежден партньор

Благодарение на добрите ни корпоративни взаимоотношения се доказахме като надежден и предпочитан партньор в сферата на търговията с метали. Постоянно обогатяваме предлагания асортимент от метални изделия, предлагаме конкурентни цени и оптимални срокове за доставка.

Индивидуален подход

Вярваме, че всеки клиент заслужава индивидуален подход, максимална коректност и високо качество на предлаганите услуги. Непрестанно разширяваме пазарното си присъствие в страната и чужбина, като същевременно продължаваме да утвръждаваме настоящите си позиции.

Екологична отговорност

Стремим се към развитие и по-добри икономически резултати, но не за сметка на околната среда. Подобряването на енергийната ефективност на производството чрез модернизация на оборудването и на технологичните процеси, разумното използване на ресурсите и управлението на отпадъците са наш постоянен ангажимент.

Нови технологии

Не пестим средства и усилия за повишаване на производствената дейност. Използваме съвременни машини и технологии, гарантиращи високото качество на предлаганите услуги, с което сме известни.

Човешкият фактор

Нашите служители са решаващият фактор за развитието и успеха ни. Инвестициите в образованието и повишаването на квалификацията им са се превърнали в традиция и водещ приоритет.