София, бул. „Александър Малинов“ 80А, офис 2

m

Термична обработка

Термична обработка Метали БГ

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА

Термичният участък на производствената база е модерно оборудван за повърхностно и обемно закаляване на метали чрез термична обработка.

Електрическа шахтова пещ с размери на нагревното пространство Φ 800 мм x Н 1750 мм, автоматично управление и мощност 105 kW. Защитна атмосфера и възможност за газова цементация. Максимално тегло при зареждане 1500 кг.

Електрическа шахтова пещ с размери на нагревното пространство Φ 800 мм x Н 4800 мм, автоматично управление и мощност 81 kW. Максимално тегло при зареждане 2500 кг.

Камерна пещ с размери на нагревното пространство 280 мм х 1180 мм х 480 мм. Максимално тегло при зареждане 1000 кг.

Индукционно закаляване ТВЧ 6 KHz
Индукционно закаляване ТВЧ 80 KHz

Направи запитване

    Термична обработка Метали БГ