София, бул. „Александър Малинов“ 80А, офис 2

m

Корпоративен блог

Предстоящо заключително събитие по проект BG16RFOP002-3.001-0739

На 19.04.2019 г. от 14:00 часа, на производствената площадка на фирма „Метал Груп Елит 2006“ЕООД в гр. Плевен, ул. „Гривишко шосе” № 6, ще се проведе заключително публично събитие по проект BG16RFOP002-3.001-0739 „Повишаване на производствения капацитет и подобряване на енергийната ефективност на Метал Груп Елит 2006 ЕООД”, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата му стойност е 1 476 300,00 лв., от които 886 949,50 лв. европейско и 156 520,50 лв. национално съфинансиране. По време на събитието ще бъдат представени целите на проекта, изпълнените дейности и постигнатите резултати.

Поканени за участие са медии, граждани, институции и всички заинтересовани лица.

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *