София, бул. „Александър Малинов“ 80А, офис 2

m

Корпоративен блог

„Метал Груп Елит 2006” ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4131-C01

„Метал Груп Елит 2006” ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4131-C01 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Целта на проектното предложение е осигуряването на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Безвъзмездните средства в размер на 50 000 лв. са осигурени изцяло от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и ще бъдат използвани основно за закупуване на суровини и материали за производствената база на „Метал Груп Елит 2006” ЕООД в гр. Плевен.

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *