София, бул. „Александър Малинов“ 80А, офис 2

m

Корпоративен блог

„Метал Груп Елит 2006” ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ

„Метал Груп Елит 2006” ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP002-6.002-0301-C01 по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез
подобряване на енергийната ефективност“, чиято цел е предоставяне на фокусирана подкрепа на
българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от
разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Проектът е с общ бюджет 270 000 лв., от които 135 000 лв. безвъзмездна помощ и 135 000 лв. собствено
съфинансиране. Безвъзмездните средства са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие
(ЕФРР), чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.
В рамките на проекта ще бъдат топлоизолирани и климатизирани промишлени и административни
помещения в производствената база на „Метал Груп Елит 2006” ЕООД в гр. Плевен, като по този начин
значително ще бъде намалена консумацията на енергия и ще бъдат спестени финансови средства.

Post a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *